top of page

Política de privacitat

 

Als efectes del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, “RGPD”) sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i el La lliure circulació d'aquestes dades, THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL, com a responsable del tractament, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, denominat “gestió d'usuaris web”, creat per i per a THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL, SL. i sota la seva responsabilitat, per tal de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les condicions generals, THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL requerirà de l'usuari la recollida de dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, i demanarà el consentiment del mateix per a realitzar aquest tractament.

Registre d'expedients i formularis

L'ompliment del formulari de registre és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis que s'ofereixen a la web. No podrà contractar els serveis oferts per l'empresa comercial THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL sense acceptar prèviament els termes i condicions d'ús de la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o la no acceptació d'aquesta política de protecció de dades comporta la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions o serveis en què es demanen dades personals. L'informem que les dades personals obtingudes com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i Operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que disposa el RGPD, i que serà inclòs als fitxers de “Gestió d'usuaris web”.

Registre d'expedients i formularisL'ompliment del formulari de registre és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis que s'ofereixen a la web. No podrà contractar els serveis oferts per l'empresa comercial THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL sense acceptar prèviament els termes i condicions d'ús de la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o la no acceptació d'aquesta política de protecció de dades comporta la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions o serveis en què es demanen dades personals. L'informem que les dades personals obtingudes com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i Operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que disposa el RGPD, i que serà inclòs als fitxers de “Gestió d'usuaris web”. Exactitud i exactitud de les dades facilitades L'usuari és l'únic responsable de l'exactitud i correcció de les dades incloses, exonerant THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en tot cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL no es fa responsable de la veracitat de la informació que no sigui produïda per ella mateixa i de la qual s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pels danys hipotètics que poguessin derivar-se de l'ús d'aquesta informació. THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL queda exonerada de responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL, sempre que provingui de fonts diferents a THE DIGITAL. WAYS ADVISORY SL

Galetes

El lloc web www.thedigitalways.com utilitza cookies, considerant aquests fitxers físics d'informació allotjats al terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. En qualsevol cas, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de manera que s'impedeixi la instal·lació d'aquests fitxers.

 Propòsits

Les finalitats de les operacions de tractament de dades realitzades per THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL com a responsable del tractament són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació per a la prestació dels serveis en matèria de qualitat. També amb finalitats comercials i per millorar l'experiència en línia del client. Per a cadascuna de les finalitats descrites, s'obté el consentiment expressament en el moment de subscriure's i contractar la prestació dels serveis oferts per THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL MenorsEn el cas que alguns dels nostres serveis estiguin específicament dirigits a menors d'edat, THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL sol·licitarà l'acord dels pares o tutors per a la recollida de dades personals o, si s'escau, per al tractament automatitzat de les dades en els termes que la normativa vigent indiqui.

Transferència de dades a tercers

THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL no cedirà dades dels usuaris a tercers. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició Podeu dirigir les vostres comunicacions i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça de correu electrònic: gdpr@thedigitalways.com En virtut del que estableix el RGPD, també podeu sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, els drets a la limitació del tractament (article 18) i a la portabilitat de les dades (article 20).

Dades de contacte del DPO Per resoldre qualsevol dubte, queixa o suggeriment sobre el tractament i registre de les operacions de tractament, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça de correu electrònic: gdpr@thedigitalways.com

Mesures de seguretat

THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment exigits, i pretén instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals disponibles per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a THE DIGITAL WAYS ADVISORY SLTHE. DIGITAL WAYS ADVISORY SL. no es fa responsable dels danys hipotètics que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL; de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic produïts per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ocasionar terceres persones. mitjançant interferències il·legítimes alienes al control de THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL Tot això, però, l'usuari ha de ser conscient que la seguretat

les mesures a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat. Els serveis prestats a la web portal, en el moment de ser contractats, contenen unes condicions específiques amb disposicions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal i requereixen l'emissió d'un consentiment exprés per part del titular per a cadascuna de les finalitats previstes en el marc de la prestació de serveis que l'empresa EL DIGITAL WAYS ADVISORY SL ofereix. El consentiment per a cada tractament en funció de cada finalitat es donarà precisament en el moment d'acceptar les condicions particulars i generals de contractació dels nostres serveis, de tal manera que hi haurà proves telemàtiques que permetin contrastar el moment en què va ser prestat expressament.

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL

Propòsit

Prestació del servei de compliment normatiu

Gestió d'usuaris web

Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis

Legitimació

Consentiment exprés

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal

Drets d'accés: rectificar i suprimir dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional

Informació adicional

Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les clàusules adjuntes que pots trobar a http://www.thedigitalways.com/privacy-policy

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que disposen els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD), i a l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), que regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels següents punts: – Les dades personals que ens ha facilitat ens en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran tractades als fitxers sota la responsabilitat de THE DIGITAL WAYS ADVISORY SL, amb adreça postal al C/Medas 4-6 de Barcelona. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són les següents: Lluis, amb correu electrònic gdpr@thedigitalways.com

– La finalitat principal del tractament és gestionar adequadament la prestació del servei que ens ha requerit, que es concreta en un servei de compliment exprés. També s'incorporen com a finalitats la gestió d'usuaris i clients web així com l'acceptació de comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis. Així mateix, aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses. Les dades personals facilitades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei indicat, la relació comercial entre les parts o la seva supressió no sigui sol·licitada per l'interessat sobre la base de la confirmació de la baixa o la manca d'interès en la prestació de els nostres serveis.

– Les dades sol·licitades mitjançant aquesta i altres comunicacions són un subministrament obligatori per a la prestació del servei. Són adequades, rellevants i no excessives en relació a les finalitats del tractament indicades anteriorment.

– La negativa a facilitar la informació sol·licitada implica la impossibilitat de prestar el servei, per la pròpia naturalesa d'aquest últim.

– La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment. L'oferta prospectiva de productes i serveis també es basa en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada del consentiment en aquest últim punt condicioni l'execució del contracte o la prestació del servei.- Destinataris: no es cediran dades. a tercers, excepte obligació legal.

– Sobre l'origen i origen de les dades: les dades personals s'obtenen directament de l'interessat.- L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que estableix la LOPD, abans el responsable del tractament identificat a l'encapçalament.

Els drets esmentats es poden exercir a través dels següents mitjans: mitjançant comunicació via correu electrònic a gdpr@thedigitalways.com D'acord amb el que estableix el RGPD, també pot sol·licitar els drets de limitació del seu tractament (art. 18) i de portabilitat de les dades. (article 20).

bottom of page